اعتبار وصیت نامه های متعدد در خصوص موضوع واحددسته بندی: پرسش های امور حسبیاعتبار وصیت نامه های متعدد در خصوص موضوع واحد
ابولحسنی پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام و عرض ادب: پدر بزرگ بنده چند ماه پیش یک وصیتنامه تنظیم کرد که در آن شش دانگ مغازه عطاریش را به پدر بنده داده بود سپس وصیتی برخلاف آن مجددا تنظیم کرد و سهم پدرم را چهاردانگ قرارداد با اینکه در وصیتنامه اولی هیچ قیدی مبنی بر فسخ وصیتنامه ذکر نشده بود آیا وصیتنامه اول قابل استناد است؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

خیر بنا به ماده 838 و 839 قانون مدنی وصیت کننده می تواند از وصیت خودش رجوع نماید و اگر وصیتی برخلاف وصیت اول شود وصیت دومی کاملا قانونی است و عدم ذکر فسخ وصیتنامه قبلی در وصیتنامه بعدی اعتبار آن را چنانچه صحت صدور و اصالت آن محرزشده باشد، سلب نمی نماید

فهرست