d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aطاهری پرسید 11 ماه قبل
با عرض سلام

پدر بنده به همراه دو تا برادر خود صاحب سه قطعه زمین کشاورزی جدا از هم در روستا هستند که حدود ۸۰ سال است که از آبی که خودشان یعنی اجدادشان استخراج کردن برای همان زمین های کشاورزی استفاده میکنند حالا چند نفر از اهالی روسختا با اعلام شکایت خواستار استفاده از منفعت آب برای زمین های که پایین تر از زمین های ما هستند را دارند مدارک از اهالی و شوراها و شهود هم تا حدودی داریم که اثبات کند ولی به خاطر اینکه با وکیل که ما گرفتیم دوستی دارند و حتی یک نفر از کارکنان دادگاه همان محل میباشند ترس از فرجام کار داریم …ممنون میشم اگه راهنمایی کنید؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

سلام مدعیان باید ثابت کنند نسبت به چاه های احداثی حق آبه دارند

فهرست