d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپیمان کیا پرسید 11 ماه قبل
باسلام من حدود ۱۳ سال قبل ملکی را فروختم و یکی ازچکها خریدار برگشت خورد وطبق بند قرارداد اگر به هر دلیلی هرکدام از چکها برگشت بخورد معامله فسخ و فروشنده میتواند ملک را به دیگری واگذار نماید ودر این مورد احتیاجی به هیچگونه مجوزی نمیباشد بعد از حدود ۳ ماه بعد از برگشت چک خریدار من این ملک را به دیگری فروختم در واقع فسخ فعلی کردم ولی اظهارنامه ندادم،حال دادخواست تایید فسخ دادم،وکیل آنها دادخواست متقابل داده بابت استرداد لاشه چک برگشتی ،که میگوید ما پول را نقدا به فروشنده دادیم ولی رسید نگرفتیم ولی۲تا شاهد داریم قرارشد که فروشنده چک را در محضر تحویل من بدهدو تنها مدرکشان شاهد دروغین میباشد.آیا تنها فقط با شهادت شهود میتوانند کاری کنند،چرا دراین۱۳سال استرداد نخواستند حال که من تایید خواستم یادشان افتاد

سپاس فراوان

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

بله میتوانند

فهرست