d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصمد زاده پرسید 12 ماه قبل
سلام. من از دو نفر به عنوان استرداد لاشه چک شکایت کردم که رای بر محکومیت آنها صادر شد اجرائیه هم صادر شده اما آنها چک ها را مسترد نمی کنند اجرای احکام نامه زده به بانک و فقط قید کرده اقدام قانونی انجام شود اما بانک گفته باید برای ما مشخص کنند دقیقا چه کاری باید انجام دهیم. الان من چه کاری می توانم بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

باسلام. شما باید از طریق اجرای احکام پیگیری نمائید در صورت امتناع آنها از طریق قاضی اجرای احکام یا ریاست مجتمع پیگیر شوید.

فهرست