سعید پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام – بنده در یک شرکت ریخته گری مشغول کار هستم. این شغل جزء مشاغل سخت محسوب می شود چون مدت خیلی طولانی جلوی کوره هستیم و می تواند به بدن آسیب برساند. کارفرمای بنده جدای این کاری که من انجام میدهم کارهای اضافی مثل جابجا کردن بارها با لیفتراک و ……. از من میخواهد که وظیفه من نیست و حقوقی هم بابت این کارهای اضافه بنده پرداخت نمیکند. آیا ایشان می توانند این کارها را از من بخواهند؟ آیا می توانم بابت این کار شکایتی از ایشان بکنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

سلام – طبق ماده 61 قانون کار ، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است. اگر ایشان مبلغی بابت این اضافه کاری ها به شما پرداخت نمی کنند می توانید شکایت کنید ولی طبق ماده فوق این کار ممنوع است.

فهرست