d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسامان پرسید 12 ماه قبل
سلام. بنده یک باب خانه نیمه تمام به مساحت 339 متر مربع را طبق مبایعه نامه مورخ 22/1/89 را از شخصی خریداری کردم چون سند را به نام من منتقل نکرد دادخواست الزام به تنظیم سند دادم دادگاه استعلام گرفت که در استعلام آمد شماره ثبتی مذکور در اداره ثبت قید شده دادگاه رای داده به جهت اینکه مالک فاقد سند مالکیت می باشد و مالکیت خوانده محرز نیست حکم به بطلان دعوی صادر کرده آیا من می توانم به این رای اعتراض کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

باسلام. رای صادره کاملا صحیح می باشد و اعتراض شما نتیجه ای ندارد اما میتوانید دادخواست اثبات مالکیت را ارائه دهید.

فهرست