d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aهوشنگی پرسید 12 ماه قبل
باعرض سلام خسته نباشی یه مقدارزمین ازپدربزرگه من باداشتن قباله عادی که دردست داریم چون من پدرم ارتشی بود نزدیک 50سال اونجانرفتیم ولی شاهدهم داریم که بگه پدرمن درقدیم اینجاکشت کارمیکردالان چندتا ازفامیلهای ما میگن شماندارین واین ملک روپدربزرگم خریداری کرده وارث نیست خریداری شده است ایامیتوانیم ازاونهاشکایت کرد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام نوع ادعا بستگی به مدارک و شهود دارد

فهرست