d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aگلناری پرسید 11 ماه قبل
سلام بنده در یکی از روستاهای اطراف تهران با فرزندان سکونت دارم و دامداری می نماییم و تنها راه ارتباطی با روستا و شهرستان قم یک راه هست و از قدیم الایام از این راه جهت رفت و آمد استفاده می نمودیم تا اینکه اراضی آن منطقه به شخصی واگذار شد که ایشان هم با شخم زدن این راه مسیر را مسدود کرده است الان ما چه کاری می توانیم بکنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

با سلام با توجه به توضیحات شما محرز است که شما حق ارتفاق داشته اید و چون اقدامات این شخص باعث از دست رفتن این حق شده است باید در ابتدا دعوای اثبات حق ارتفاق را مطرح نموده و درخواست رفع ممانعت از حق عبور و مرور را از دادگاه صالح بخواهید که موضوع به کارشناسی ارجاع می شود در صورت تائید ادعای شما از طرف کارشناس رای به نفع شما صادر می گردد.

فهرست