d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aتیراژه پرسید 12 ماه قبل
سلام. ما یک شرکت مواد غذائی هستیم که علامت تجاری خود را ثبت کرده و تا کنون هم تمدید کردیم و سالیان زیادی است که با این علامت فعالیت می کنیم الان متوجه شدیم در روزنامه رسمی شخصی تقاضای علامت با نام تجاری ما را جهت تولید آدامس به اداره مالکیت صنعتی ارائه داده ما اعتراض کردیم و دادخواست ابطال علامت تجاری را مطرح نمودیم اما دادگاه دعوای ما را رد کرده و گفته چون این شرکت انحصارا تولید آدامس است با محصولات غذایی ما متفاوت می باشد. الان چه کاری می توانیم بکنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

باسلام. رای دادگاه اشتباه است و شما می توانید اعتراض کنید چرا که خواسته شما ابطال علامت تجاری به جهت مشابهت دو علامت می باشد و چون این مشابهت باعث اشتباه مصرف کننده می شود باید رای بر ابطال علامت تجاری آن شرکت صادر گردد.

فهرست