نیک منش پرسیده شده در 7 ماه پیش
با سلام آیا بانک می تواند بعد از اعلام کتبی خود مبنی بر خروج از ضمانت فرد و جایگزینی فرد دیگری در پرونده تسهیلات بانکی مجددا فرد قبلی را بدون اطلاع وارد ضمانت همان پرونده کند؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

بعد از اعمال جانشینی ضامن، فرد قبلی از قید ضمانت خارج و مسئولیتی در قبال وام ندارد. چون در زمان اعمال ضمانت قرارداد منعقد و رضایت فرد ذکر می شود و اصولاً جابجایی بدون توافق وام گیرنده و ضامن جدید و قبلی انجام نمی شود. پس اگر جابجایی انجام شد بانک نمی تواند بدون عقد قرارداد جدید فردی را در ردیف ضامنین قرار دهد . در این صورت تخلف صورت گرفته و کسی که متضرر شده می تواند تقاضای ابطال ضمانت نامه را بنماید

فهرست