مراد بیگی پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام: آیا برای مسدود کردن حقوق ضامن در پرونده تسهیلات بانکی به حکم قضایی نیاز است؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 7 ماه پیش

بله بدون دستور قضایی این امر امکان ندارد برای این امر بانکها به استناد قرارداد بانکی می توانند درخواست تامین و توقیف خواسته از اموال ضامن و وام گیرنده را داشته باشند سپس با صدور حکم دادگاه اموال توقیف می شود.

فهرست