یاسر پرسید 2 سال قبل
دادگاه حکم قطعی برابطال سند و فک رهن صادر نموده است و راهن از حضور در دفترخانه و امضاء آن خودداری نموده است آیا حضور دادستان در دفترخانه برای امضای سند نیاز می باشد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر