d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصمدی پرسید 1 سال قبل
سلام.میخواستم بدونم یارانه همون نفقه ست؟ زوجه میتونه یارانه خودش رو مطالبه کنه از مرد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام، خیر مبلغ یارانه نقدی متعلق به سرپرست خانوار است و از موارد نفقه محسوب نمیشود.

فهرست