d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامیر ارجمند پرسید 1 سال قبل
سلام. از بنده برای استخدام در شرکتی گواهی عدم سوء پیشینه خواستند ولی من قبلا با شخصی دعوا کردم و آسیبی به ایشان رسید و مجبور به پرداخت دیه شدم و یک ماهی هم زندان بودم تا ایشان رضایت دادند. آیا این موضوع باعث میشه که به من گواهی عدم سوء پیشینه ندهند؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. بله اشکالی برای شما پیش نمی آید چرا که از جرائمی نبوده که سوء پیشینه برای شما درج گردد.

فهرست