اصغر مهاجر پرسید 2 سال قبل
آیا می توان در ادامه خلع ید ، اجرت المثل را مطالبه نمود؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام بله مشکلی نیست