d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنغمه پرسید 1 سال قبل
سلام. چند وقت پیش دوست مادرم به خانه ما اومده بود. ایشون قبلا اعتیاد داشتند و گویا ترک کرده بودند ولی اون روزی که خونه ما بودند نمیدونم چه کسی به پلیس خبر داده بود که ایشون مواد همراه خودش داره. پلیس خونه مارو گشت و مقداری تریاک و گل و هرویین پیدا کردند. پلیس ایشون و مادر بنده رو بردند. پدر بنده فوت شدند و مادرم سرپرستی دو فرزند رو بر عهده دارند. ایشون در جلسه دادگاه اعتراف کرد که معتاد هست و گفت که مواد برای اون بوده ولی قاضی برای مادرم 4 سال حبس تعیین کرد به این خاطر که مکانی که مواد پیدا شده خونه ما بوده. می خواستم ببینم میتونم به این رای اعتراض بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام در صورتی که ایشان اقرار کرده اند که مواد برای ایشان بوده و چنانچه مقدار آن نشان دهنده مصرف شخصی باشد می توانید به رای صادره اعتراض نمایید.

فهرست