d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشایان پرسید 1 سال قبل
سلام سئوال ” آیا کسری مساحت مغازه با اعمال اصلاحی شهرداری بعهده صاحب سرقفلی است ؟

سلام وقتتون بخیر ممنون از راهنمایی شما،. وکیل صاحب سرقفلی میگوید مغازه با همان مساحت باید ساخته و تحویل شود.سلام ملک عقب نشینی دارد و امکان تحویل عین همان مغازه میسر نیست

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام اگر مالک قصد نوسازی دارد باید عین همان مغازه را به مستاجر بدهد

فهرست