علی آجیلفروش پرسیده شده در 2 ماه پیش
مغازه ای در طرح تعریض خیابان شهرداری قرار گرفته است و با توجه به اینکه شهرداری فعلا قصد اجرای طرح را ندارد برای عقب نشینی در اثر ساخت و ساز مبلغی را پرداخت نمیکند.

حال سئوال اینجاست که این مقدار عقب نشینی و از دست رفتن بیش از نیمی از مساحت مغازه بعهده صاحب سرقفلی است ؟ و صاحب سرقفلی بابت از دست دادن آن نمیتواند مطالبه نقدی یا غیر نقدی داشته باشد؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

با سلام
.در بحث ساخت بنای جدید توسط مالک، ایشان موظف هست به همان متراژ مغازه به شما پس از ساخت و احداث بنای جدید تحویل نماید
شما به عنوان صاحب سرقفلی نمی توانید مبلغ عقب نشینی را از شهرداری مطالبه نمایید و تنها مالک مغازه می تواند نسبت به آن اقدام نماید

فهرست