ماهینی پرسید 2 سال قبل
  • سلام. من در قسمت آزمایشگاه یک بیمارستان نیمه دولتی کار می‌کنم؛ لطفا توضیحاتی درباره قانون کار با اشعه دستگاه‌های آزمایشگاهی، به بنده بدهید.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

مطابق با نص صریح قانون، هر یک سالی که بصورت مستمر با دستگاه اشعه کار کنید، با یک سال کار اضافه جمع می‌شود؛ البته این قانون تا نهایتا ده سال را در بر می‌گیرد و پس از آن باید نسبت به باز خرید یا بازنشستگی اقدام کنید.