شایسته پرسید 2 سال قبل
سلام. چک صیادی بابت ثمن معامله بدون درج در سامانه به فروشنده داده شده و به همین دلیل قابل برگشت یا وصول نیست به چه صورت می شود ثمن معامله را مطالبه کرد.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. شما می توانید ثمن معامله ای که در قرارداد درج گردیده مطالبه نمائید و این مورد مانند موردی است که اصلا چکی بابت ثمن معامله ارائه نشده باشد.