متقی پرسید 1 سال قبل
همسایه ما در ملک ما پیشروی داشته و اقدام به ساخت بالکن نموده است به کجا می توانم شکایتم را ارائه دهم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در کمیسیون ماده 100 شکایت خود را مطرح نمایید