متقی پرسید 2 ماه قبل
همسایه ما در ملک ما پیشروی داشته و اقدام به ساخت بالکن نموده است به کجا می توانم شکایتم را ارائه دهم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

در کمیسیون ماده 100 شکایت خود را مطرح نمایید

فهرست