مسعودی پرسید 2 سال قبل
با سلامیه پرونده در تعزیرات استان فارس دارم که رای صادر شدهو به گفته خودشون تبرعه شدهاز نظر تعزیرات ولی نامه دادن استان داری که اگر اعتراض نخوره پرونده بسته شود خواستم ببینم باید چی کار کنم که اعتراض نخوره
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام نیازی به انجام کاری نیست