الله مرادی پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام ما طی یک قولنامه زمینی به متراژ 420 متر معامله و خریداری کردیم قصد احداث بر روی ملک رو داریم برای پروانه احداث اقدام کردیم اما به ما گفتند چون زمین ما قولنامه ای است به استناد آن پروانه احداث بنا برای ما صادر نمی کنند و باید سند رسمی بگیریم چیکار کنیم لطفا راهنمایی بفرمایید.
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

بله شما نمی توانید سند عادی را به عنوان دلیل مالکیت خود قرار دهید و به استناد آن از ادارات دولتی بخواهید تا به آن ترتیب اثر دهند. بلکه شما می بایست به استناد قولنامه فی مابین، دادخواست تنفیذ معامله را مطرح نمایید

فهرست