d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aعلی رضایی پرسید 1 سال قبل
با سلام و احترام لطفا بفرمایید که آیا ثبت یک اختراع در یک کشور و ثبت نکردن آن در دیگر کشورها (به صورت تک تک یا از طریق معاهده pct)در مهلت قانونی(یک سال پس از ثبت اظهار نامه مقدم) شرط نو بودن (عدم سابقه افشای اختراع)را در دیگر کشورهابرای >مخترع <نیز از بین میبرد یا خیر؟بعبارت دیگر آیا مخترع میتواند پس از گذشت چند سال از ثبت اختراع در یک کشور برای ثبت آن در دیگر کشورها (حتی بدون ادعای حق تقدم)اقدام نماید یا اینکه هیچ کس >از جمله مخترع< نمیتواند آن اختراع را در دیگر کشورها(به دلیل نداشتن شرط نو بودن) ثبت نماید.وبعبارت سوم آیا مخترع نیز در شمول>هیچکس< قرار میگیرد یا خیر؟ با سپاس فراوان
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام خیر نیتواند

فهرست