پرداخت وجه التزام و خوداری از انجام قرارداددسته بندی: پرسش های قراردادهاپرداخت وجه التزام و خوداری از انجام قرارداد
گیلدا پرسید 1 سال قبل
با سلامدر قراردادی که فی مابین من و خریدار بسته شده است وجه التزام تعیین گشته است آیا می توانم وجه التزام را گرداخت نمایم و از انجام قرارداد خودداری نمایم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر می بایست قرارداد بررسی گردد