d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aساسانی پرسید 1 سال قبل
با سلام یک سوال داشتم در یک آپارتمان ۴ واحدی ، ۳ واحد از آپارتمان ها به فاضلاب شهری و یک واحد زیرزمین دارای چاه می باشد و البته کفشور حیاط به این چاه وصل است آیا اگر چاه پر شود آپارتمانها دیگر که به فاضلاب شهری وصل هستند سهم دارند جهت تخلیه چاه فقط جهت اینکه حیاط مشاع است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله. ایشان نیز می بایست در هزینه تخلیه چاه شریک شوند

فهرست