d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشمس آبادی پرسید 1 سال قبل
سلام – بنده یک موتور 200 سی سی از دبی وارد کردم اما به دلیل زیاد بودن هزینه گمرکی توان پرداخت آن را ندارم. می خواستم بینم اگر هزینه گمرکی را پرداخت نکنم قاچاق محسوب می شود؟ و آیا می توان کاری کرد که پرداخت نکرد هزینه رو؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام – بله خارج کردن کالا از گمرک مستلزم انجام تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه های آن است در غیر اینصورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی است.

فهرست