d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصالحی پرسید 1 سال قبل
سلام و علیکم و رحمت الله

قرارداد مشارکت در ساخت بوده در زمانبندی قراداد مهلت تحویل سند گذشته و طبق قرار داد سازنده ملزم به پرداخت جریمه میبوده است

داور حکم به پرداخت جرائم را با زمان مشخص صادر کرده و از طریق دفاتر قضایی رای خود را صادر نموده ولی پس از 4 روز با سازنده توافقاتی داشته می‌خواهد رای را باطل کند و رای دیگری اعلام کند آیا خود داور می‌تواند رای را باطل کند

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام خیر نمیتواند و حسب مورد میتواند برای داور مسولیت حقوقی یا کیفری داشته باشد.

فهرست