d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aداوود پرسید 1 سال قبل
سلام بنده دو سال پیش مواد غذایی خارجی مثل کیت کت و ردبول و …… وارد کردم به مبلغ 4 میلیون تومان اما چون قاچاق محسوب می شد سازمان تعزیرات بنده رو 8 میلیون تومان جریمه کرد ینی 2 برابر قیمت محصولاتی که وارد کردم. من چون برای اولین بارم بود که به جرم قاچاق گرفته شده بودم 5/2 میلیون را نقدی پرداخت کردم و الباقی را قسطی و بعد از آن وثیقه را آزاد کردم. بعد گذشت 5 سال سازمان تعزیرات حکم جلب بنده رو گرفت و گفت باید 5 میلیون تومان دیگه هم بدی ولی اخه من پرداخت کرده بودم و گفته بودن در صورتی وثیقه ام آزاد می شود که جریمه را پرداخت کنم. می خواهم بدونم آیا می توانند این کار را بکنند؟ اگر من پرداخت نکرده بودم پس چرا وثیقه ام را آزاد کردن؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام – در صورت پرداخت اقساط فیش های آن را به اجرای حکم تعزیرات ارائه دهید تا مدارک شما را بررسی کنند.

فهرست