d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aساداتی پرسید 1 سال قبل
سلام

اگر شخصی ملکی رو فروخته باشه و دوتا چک از مبلغ ثمن‌ معامله باقی مانده باشه و طلبکار بابت فرار از دین شکایت کرده باشه آیا بدهکار میتونه با تقدیم این دوچک به دادگاه بیان کنه که هنوز اموالی جهت وصول طلبکار وجود داره؟

و اینکه اگر بدهکار سهم الارثی داشته باشه که فعلا توقیف ولی با توقیف کننده مصالحه شده و توقیف قابل رفع شدنه آیا اگه توقیفش رفع بشه میشه به عنوان اینکه بدهکار مال داره به دادگاه معرفی کرد؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام تحت شرایطی بله امکان پذیر هست

فهرست