d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشیدا پرسید 1 سال قبل
باسلام. خواهر من ادعا میکنه برای انجام کارهای انحصار وراثت از برادرم وکالتنامه گرفته. ولی برادر من سالهاست خارج از ایرانه و خواهرم میگه وکالتنامه در سفارتخانه تنظیم شده. از کجا بفهمم وکالتنامه رو جعل نکردن؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام؛ به سایت tak.mfa.ir مراجعه نمایید.

فهرست