ثابتی پرسید 2 سال قبل
سلام ممنون از سایت بسیار خوبی که داریدیک واحد آپارتمان مسکونی سه دانگ وکیل سه دانگ موکل به نامشان بود اما وکیل یک ترفندی انجام داد که موکل یک برگه را امضاء کرد بعد از این موضوع می گوید شش دانگ آپارتمان به نام وکیل(خودم) است وکیل بلا عوض استاز نظر قانونی دست موکل بسته است؟وکیل می تواند وام از سند بگیرد و مشکلاتی برای موکل بگیرد.یک واحد ساختمان قدیمی قدیمی سه دانگ بنام بنده سه دونگ بنام یک شخص دیگرآن شخص دیگر یک بار وکالت کاری دادم برای ساخت ساز جدیدمتاسفانه با یک ترفندی وکالت فروش که بالا آمده است دوباره گرفتدر حال حاظر می گوید آپارتمان جدید سندش شش دانگ بنام من استمی خواهم بدانم کار تمام شده است ؟می توانم مانع این مشکل شوم؟حال وام بگیرد از نظر حقوقی مشکلاتی برای من نیست؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام سوال شما نامفهوم هست لطفا جهت بررسی مدارک از دفتر وقت مشاوره حضوری اخذ نمایید