d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمودی پرسید 1 سال قبل
بنده به دوستم وکالت در فروش ملک دادم که ملک بنده رو که واقع در نارمک هست رو بفروشد. قیمت خانه بنده 900 میلیون بود اما ایشون یک میلیارد فروخت و 100 میلیون رو برای خودش برداشت. من این موضوع رو 3 ماه بعد از معامله متوجه شدم. برای شکایت از ایشون چیکار باید بکنم؟ آیا می توانم شکایتی بکنم در حالی که وکالت داده بودم به ایشون؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام – با توجه به اینکه شما به ایشان وکالت داده بودید می توانید حساب مدت وکالت را از ایشان بخواهید در صورت امتناع ایشان به پرداخت مبلغ مازاد ، می توانید از طریق دادگاه شکایت نمائید.

فهرست