d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aazarfar پرسید 11 ماه قبل
ایا با وکالت بلاعزل،وکیل می تواند سهام به اسم خود کند

در وکاتنامه اختیار خرید و فروش دارد

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

سلام بله مشکلی ندارد

فهرست