d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبهنود پرسید 1 سال قبل
با سلام

آیا می توانم خانه خود را برای فرزندم که هنوز متولد نشده است است وقف نمایم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله در صورتی که زنده متولد شود وقف صحیح می باشد .

فهرست