بهنود پرسید 2 ماه قبل
با سلام

آیا می توانم خانه خود را برای فرزندم که هنوز متولد نشده است است وقف نمایم ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله در صورتی که زنده متولد شود وقف صحیح می باشد .

فهرست