میر هادی پرسید 2 ماه قبل
باسلام

قصد وقف خانه خود را برای خانه سالمندان دارم آیا خودم هم می توانم جزء موقوف علیهم قرار بگیرم ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله می توانید

فهرست