میر هادی پرسید 1 سال قبل
باسلامقصد وقف خانه خود را برای خانه سالمندان دارم آیا خودم هم می توانم جزء موقوف علیهم قرار بگیرم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله می توانید