d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمد پرسید 1 سال قبل
سلام. خسته نباشید. ممنون از تارنمای خوبتون

بنده در جریان رسیدگی، نیاز به ارائه توضیحاتی به قاضی دارم. آیا برای اینکار باید وقت رسیدگی تعیین شود یا اینکه دادگاه اختیار این کار را دارد که بدون تعیین وقت دادرسی از من برای اخذ توضیح در مهلت معین توضیحات را بخواهد؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام و ممنون از نظر لطفتون؛

اگر طرفین دعوا حضور نداشته باشند و امکان اتخاذ تصمیم به طوری که نیاز به توضیح از خواهان باشد، باید توسط دادگاه باشد، باید توسط دادگاه وقت رسیدگی تعین شود و در اخطاریه ذکر شود که "جهت اخذ توضیح"

اما با توجه به رویه دادگاه ها اگر نیاز به اخذ توضیح از هر یک از طرفین بود، دادگاه می تواند بدون تعیین جلسه رسیدگی هر یک از طرفین را جهت اخذ توضیح دعوت کند.

فهرست