ایازی پرسید 2 سال قبل
سلام بنده سرقفلی ملک خود را که واگذار کرده بودم پس نگرفتم آیا برای ترهین الزاما باید آن را پس بگیرم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

صرفا در مواردی که ملک در اختیار مالک باشد و متقاضی با ارائه جواز کسب و مدارک دیگر ثابت نماید که حقوق راجع به سرقفلی و نظایر آن را تحت هر عنوان قبلا به کسی واگذار ننموده است و متعلق راهن می باشد ترهین ملک بلامانع است