احمد پرسید 3 ماه قبل
با سلاممالکی حدود 1000 متر زمین قولنامه ای داشت که حدود 400 متر مربع انرا برای یک نفر قولنامه کرده بود ومن هم طی قولنامه 600 متر مربع از انرا گرفتم (زمین 400 متری زا درسال 94 فروخته بود _ومن هم زمین 600 متری را سال 1400 خریدم )زمین مسکونی بوده ولی دارای طرح هادی نمیباشد .حال صاحب زمین 400 متری دنبال مجوزهای برق وگاز میباشد که نیاز به کوچه 6 متری دارد واسرار به اجبار بنده از طریق دادگاه دارد که کوچه را ازمین من بگذارد .من هم طبق قولنامه کل حیاط را دیوارکشی کردم .با توجه به اینکه ا فروشنده هر 2 نفر مان یکی میباشد و اینکه صاحب زمین 400 متری یک اقرار نامه برای ایجاد کوچه از فروشنده اصلی به تاریخ بهمن 1401 گرفته میتواند بنده را اجبار نماید به تخریب دیوار و....توضیح : در قولنامه من و قولنامه مالک 400 متری هیچ گونه اشاره ای به اقرار نامه نشده است.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 3 ماه قبل

با سلام

خیر امکان اجبار شما وجود ندارد