وضعیت احداث اعیانی در رقبات موقوفه بدون مجوز موقوفهدسته بندی: پرسش های دعاوی وقفیوضعیت احداث اعیانی در رقبات موقوفه بدون مجوز موقوفه
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصیافی پرسید 1 سال قبل
با سلام . میخواستم بدونم وضعیت احداث اعیانی در رقبات موقوفه بدون مجوز موقوفه به چه صورت میشه؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در صورتی که در اعیانی احداثی در موقوفه بدون مجوز موقوفه باشد متولی وقف می تواند نسبت به طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی اقدام نماید.

فهرست