ابیانه پرسید 2 سال قبل
سلام و درود. پدر بنده یکسال پیش فوت کردند. از ایشون یک وصیت نامه ای بجا مانده است که تقسیم اموال را در آنجا برای فرزندان خود وصیت کرده. همسر دوم ایشان الان یک سری مدارک دارند که نشان می دهد پدرم اموال و دارایی هایش را به نام ایشان زده و ایشان هم حاضر نیستند طبق وصیت نامه اموال را بین ما تقسیم کنند. با چند نفری هم صحبت کردیم گفتند دستمان به جایی بند نیست. می خواستم ببینم آیا میتوانیم کاری بکنیم یا خیر؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام در صورتی که متوفی در زمان حیات اموال خود را انتقال دهد نمی تواند نسبت به آن وصیت نماید