d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aعلیپور پرسید 1 سال قبل
با سلام

طبق مناقصه ای که انجام شد و ما برنده مناقصه شدیم قرار شد که کارگر روزمزد شرکت دولتی را تعیین کنین و ضمانت حسن انجام کار هم داده ایم اما قبل از انعقاد قرارداد و دستمزد کارگران افزایش یافت و محاسبات ما دچار مشکل شد و نتوانستیم کار انجام دهیم الان شرکت کارفرما ضمانت حسن انجام کار را بابت خسارت وصول کرده آیا حق چنین کاری داشته است ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با توجه به اینکه شما در عدم انجام تعهد تقصیری نداشته اید و افزایش دست مزد ناشی از اراده شما نبوده کارفرما نمی تواند نسبت به ضبظ و وصول ضمانت نامه اقدام نماید .

فهرست