پور محمدی پرسید 2 سال قبل
درود دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی از طرف برخی از طلبکاران مطرح شده است . آیا این امکان وجود دارد که ما صاحبان سهام به عنوان ثالث وارد دعوا شویم ؟ متشکرم .
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با سلام. اگر خواسته خواهان با خواسته مدیران شرکت یکی است ، خواهان وارد عنوان ثالث را ندارد زیرا مدیران شرکت به نمایندگی از صاحبان سهام و از جمله خواهان های طرف دعوا قرار گرفته اند ولی اگر منظور از دعوای وارد با منظور مدیران شرکت فرق داشته باشد ، در این صورت عنوان وارد ثالث مصداق دارد.