DWQA Questionsدسته بندی: پرسش های دعاوی بانکیوثیقه در ضمانت نامه های بانکی
صفری پرسید 3 سال قبل
آیا حواله های غیر نقدی را می توان در بانک به عنوان وثیقه جهت اخذ ضمانت نامه ریالی به بانک سپرد؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 3 سال قبل

بسته به توافق بانک امکانپذیر است.