هزینه دموراژ وانبارداری کالای متروکه در گمرکدسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیهزینه دموراژ وانبارداری کالای متروکه در گمرک
امیر حسین پرسیده شده در 2 ماه پیش
با سلام لطفا” پاسخ سوال زیر را اعلام فرمایید : در صورتیکه کالایی در کانتینر وارد شود و صاحب آن کالا برای مدت زیادی نتواند کانتینرها را آزاد و کالای خود را ترخیص نماید که پس از مدتی کالا متروکه و توسط گمرک کانتینرها تخلیه و آن کالا توسط گمرک به فروش خواهد رسید . واضح است که در مدتی که کالا در کانتینرها و در انبار گمرک بوده است مبلغی به عنوان دموراژ کانتینرها و انبارداری به آن تعلق گرفته است . حال سوال این است که پس از فروش کالا ، این دموراژ و انبارداری حذف میگردد یا قانون دیگری در این ارتباط وجود دارد ؟ یاعلی مدد
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

سلام بله پس از فروش اموال متروکه دموراژ و انبارداری دیگر تعلق نمیگیرد

فهرست