d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاه بداغی پرسید 1 سال قبل
سلام – سوالی داشتم هزینه دادرسی ابطال رای داوری چقدر است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد اما نظری که اکثریت با آن موافق هستند این است که در صورتی که نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد دعوای مطروحه مالی و در غیر اینصورت غیر مالی است.

فهرست