شاه بداغی پرسیده شده در 3 ماه پیش
سلام – سوالی داشتم هزینه دادرسی ابطال رای داوری چقدر است؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد اما نظری که اکثریت با آن موافق هستند این است که در صورتی که نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد دعوای مطروحه مالی و در غیر اینصورت غیر مالی است.

فهرست