هزینه دادرسی در دعاویی که به صورت توامان طرح شونددسته بندی: پرسش های امور حسبیهزینه دادرسی در دعاویی که به صورت توامان طرح شوند
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aدلاوری پرسید 1 سال قبل
سلام بنده قصد طرح دعوای مطالبه سهم الارث را دارم با ایجاد اختلاف در مالکیت که حادث شده اگر دو دعوا را باهم طرح کنم هزینه دادرسی دعوای دوم را هم باید بپردازم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله اگر توأم با امور حسبی، دعوای ترافعی اختلاف در مالکیت مطرح نمایید رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.

فهرست