هزینه دادرسی در دعاویی که به صورت توامان طرح شونددسته بندی: پرسش های امور حسبیهزینه دادرسی در دعاویی که به صورت توامان طرح شوند
دلاوری پرسیده شده در 6 ماه پیش
سلام بنده قصد طرح دعوای مطالبه سهم الارث را دارم با ایجاد اختلاف در مالکیت که حادث شده اگر دو دعوا را باهم طرح کنم هزینه دادرسی دعوای دوم را هم باید بپردازم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 6 ماه پیش

بله اگر توأم با امور حسبی، دعوای ترافعی اختلاف در مالکیت مطرح نمایید رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.

فهرست