بهنیا پرسیده شده در 2 روز پیش
با سلام

آیا اداره اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد ؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 19 ساعت پیش

بله

فهرست