d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشیرزاد پرسید 1 سال قبل
سلام. از اختراع بنده کپی برداری شده در دادسرا شکایت کردم اما منع تعقیب صادر شده به علت عدم ارائه ادله کافی من چه کار می توانم بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. جهت پاسخ به سوال شما می بایست پرونده مطالعه گردد.

فهرست