سیامک پرسید 2 سال قبل
سلام. بنده حدود 18 سال پیش اختراعی را ثبت کردم که گونیای صنعتی می باشد. به تازگی متوجه شدم شرکتی اقدام به وارد کردن این کالا نموده و در حد وسیعی آن را توزیع نموده. من چه اقدامی می توانم انجام دهم.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام شما می توانید از دو طریق کیفری و حقوقی اقدام نمائید و تقاضای توقیف کالا و صدور دستور منع توزیع و فروش را نمایئد و همچنین می توانید مطالبه خسارت را طبق نظر کارشناس بخواهید.